Równościowy komiks dla młodzieży. Trafi do szkół ponadgimnazjalnych. Kosztował blisko milion złotych

Fot. rownykomiks.pl
Fot. rownykomiks.pl

Równy komiks” - to publikacja, która ukazała się w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Akcja, finansowana z unijnych funduszy, kierowana jest dla młodzieży, a jej celem jest m. in. przełamywanie stereotypów w zatrudnianiu i wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Jak powiedział autor projektu Bogumił Nowicki, w ciągu najbliższych tygodni 60 tys. egzemplarzy komiksu trafi do dwóch tysięcy szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Chodzi nie tylko o to, by młodzież przeczytała komiks, ale również, by w szkole odbyły się zajęcia na ten temat. Dlatego przygotowaliśmy specjalną e-platformę, na której umieściliśmy konspekty i inne materiały dla nauczycieli. Pedagog poprzez platformę ma też dostęp do doradcy

— dodał Nowicki.

Autor podkreślił, że celem projektu jest przełamanie stereotypów w zatrudnianiu i wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, które wciąż daje się zauważać w społeczeństwie.

Nierówne traktowanie płci w zatrudnianiu i wynagradzaniu to tylko z pozoru temat trudny i nudny. Zdecydowaliśmy się na formę komiksową, by lepiej przebić się do świadomości młodzieży

— powiedział Nowicki.

Komiks zawiera m.in. przykładowe sytuacje obrazujące stereotypy dotyczące ról płci oraz przykłady dobrych praktyk, które pozwalają zarówno kobietom, jak i mężczyznom godzić życie zawodowe z rodzinnym. Publikacja zawiera także dane statystyczne, obrazujące sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce.

Projekt przewiduje, że te placówki, które przeprowadzą zajęcia, będą uczestniczyć w losowaniu cennych nagród - podobnie jak uczniowie, którzy wezmą udział w specjalnej ankiecie. Wyniki ankiety posłużą do pracy badawczej i przygotowania filmu dla pracodawców na temat równych praktyk w zatrudnieniu.

Jak poinformowała Justyna Sadlak z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, MEN zatwierdza do użytku szkolnego wyłącznie podręczniki i od 2009 r. nie rekomenduje ani nie ocenia pod względem merytorycznym innych materiałów dydaktycznych.

Decyzja o ich wykorzystaniu przez szkołę jest autonomiczną decyzją nauczycieli, którzy biorą odpowiedzialność za przekazywane treści

— dodała Sadlak.

Równy komiks” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 998 tys. zł.

MG/PAP

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.