Służba Kontrwywiadu Wojskowego publikuje nieznane, odnalezione nagranie z 10 kwietnia 2010 roku. WIDEO

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...