DOBRA ZMIANA

Istotą reformy PiS jest pomoc zwykłym ludziom. Czy proces przekształcania Polski w sprawiedliwe państwo będzie kontynuowany?

autor: Andrzej Wiktor
autor: Andrzej Wiktor

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych