SPRAWA JUSZCZYSZYNA

Kara dla sędziego Nawackiego za nieprzywracanie Juszczyszyna. KRS wzywa Prokuratora Generalnego do interwencji

autor: Fratria
autor: Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...