Stolica Apostolska znowu poniża katolików z Europy Środkowej. To samo Watykan zrobił Chorwatom

 Siergiej Ławrow i biskup Paul Gallagher wczoraj w Moskwie
Siergiej Ławrow i biskup Paul Gallagher wczoraj w Moskwie
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...