UZASADNIENIE

Jak TK uzasadnia swoje orzeczenie? "Próba ingerencji TSUE w polski wymiar sprawiedliwości narusza zasadę praworządności"

Jednoznaczna ocena TK  / autor: Fratria
Jednoznaczna ocena TK / autor: Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...