PILNE!

TK wydał wyrok! To konstytucja ma prymat nad prawem unijnym. "Wyłączną właściwością TSUE pozostaje wykładnia prawa unijnego"

Sędzia Julia Przyłębska / autor: Fratria
Sędzia Julia Przyłębska / autor: Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...