Tak ma wyglądać walka o prawdę o Jedwabnem? Przez mobilizowanie najciemniejszej antysemickiej szurii?

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...