WESTERPLATTE

Wyszkowski ostro nt. wyroku NSA dot. Westerplatte. "Wobec zmowy mafii gdańskiej trzeba by rząd wystąpił z inicjatywą ustawodawczą"

autor: Fratria
autor: Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...