WPIS TERLECKIEGO

Burza po wpisie Terleckiego. Wicemarszałek odpowiada: "Oburzonym moim tt wyjaśniam, że w czasie gdy polski rząd upomina się..."

Swiatłana Cichanouska/Ryszard Terlecki / autor: PAP/Paweł Supernak/Fratria/Facebook Ryszard Terlecki
Swiatłana Cichanouska/Ryszard Terlecki / autor: PAP/Paweł Supernak/Fratria/Facebook Ryszard Terlecki
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...