OBSZERNE FRAGMENTY

Prof. Nowak: Idea trójpodziału władzy została przekształcona. Nad władzami ustawodawczą i wykonawczą stoi sądownicza

autor: Fratria
autor: Fratria

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...