Inicjatywa powołania Instytutu Rodła we Wrocławiu. Zadania historyczno – edukacyjne i krzewienie nowoczesnego patriotyzmu

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...