PILNUJ PRAWDY

Dziś rocznica pogrzebu Sługi Bożego Jánosa Esterházego. "Niech nie zaginie pamięć o życiu wielkiego męczennika Węgrów i Polaków"

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...