Beata Szydło w liście do uczestników gali "Sieci": "Potrzebujemy dziś polskich książek, filmów, przedstawień, które rozsławią naszych artystów"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...