Nareszcie! Izba Dyscyplinarna wzywa sędziów, którzy wspólnie z Tuleyą i Wałęsą uczestniczyli w politycznym spędzie w Gdańsku

autor: jaroslawwalesa.pl
autor: jaroslawwalesa.pl

Komentarze

Liczba komentarzy: 50