Po burzliwej dyskusji Kneset przyjął ważną ustawę. "Izrael jest państwem narodu żydowskiego, a osadnictwo żydowskie leży w interesie narodowym"

autor: Fratria
autor: Fratria

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...