Niemiecka Konsul krytykuje używanie języka polskiego i „dialektu górnośląskiego” przez mniejszość niemiecką!

Konsul Sabine Haake / autor: Deutsches Konsulat Oppeln
Konsul Sabine Haake / autor: Deutsches Konsulat Oppeln

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...