Ponury chichot historii. Cimoszewicz, wieloletni działacz PZPR o rocznicy Marca'68: "Mamy niezliczone przykłady na trwałość postaw antysemickich"

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...