UE narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, suwerenną równość państw i nieinterwencji w ich sprawy wewnętrzne

autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Komentarze

Liczba komentarzy: 81