Bartosz Kramek żali się na konferencji OBWE: "Każą nam się z Polski wynosić. Od tego się zawsze zaczyna"

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...