"To jest nasz sąd!" - symboliczny napis na fasadzie Sądu Najwyższego podczas protestu opozycji... Nasz - czyli czyj?

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...