Gadowski: Pamięć o Smoleńsku ma znaczenie państwowotwórcze. Jesteśmy w przełomowym momencie próby sił pomiędzy państwem i antypaństwem. NASZ WYWIAD

autor: fot. Fratria
autor: fot. Fratria
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...