Ważna deklaracja MSZ: "Ochrona miejsc pamięci na Ukrainie to priorytet działań polskiej służby zagranicznej"

autor: Аимаина хикари/CC/Wikimedia Commons
autor: Аимаина хикари/CC/Wikimedia Commons
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...