UJAWNIAMY. Tak wygląda bezkarność sędziów! W ciągu ostatnich 5 lat tylko 11 straciło urząd za przestępstwa i przewinienia

Fot.Fratria.pl
Fot.Fratria.pl
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...