Widomski: „Utopia Europejska” – wybitna książka Krzysztofa Szczerskiego. Diagnoza kryzysu UE, propozycja reformy oraz misja dla Polski

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych