Prokurator Generalny zaskarża wybór zauszników Rzeplińskiego do TK. Co z orzeczeniami wydanymi z udziałem Rymara, Zubika i Tulei?

fratria.pl
fratria.pl
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...