Czy w KOD była "LEWA KASA" z "DOTACJI ZEWNĘTRZNYCH" rozpisywana jako "ZBIÓRKA ULICZNA"?!!!

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...