Urząd do Spraw Cudzoziemców: Ponad 950 tys. osób ubiegających się o status uchodźcy zarejestrowano w państwach UE

fot. PAP/EPA/STR
fot. PAP/EPA/STR

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...