List otwarty do Prezesa IPN. "Proszę o powstrzymanie się od działań, które mogą zostać nazwane sabotażem Instytutu"

Fot. IPN
Fot. IPN

Warszawa, 10.06.2016 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Dotarły do mnie niepokojące sygnały dotyczące aktywności obecnego kierownictwa IPN w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tworzy ona m.in. nowe struktury, w tym dzieli dotychczasowy pion Biura Edukacji Publicznej IPN na dwa samodzielne wydziały. Obecnie zostanie uruchomiona procedura wyboru nowych władz IPN, kolegium a następnie Prezesa, a dotychczasowe kierownictwo, w tym Prezes IPN przestaje być prezesem a zaczyna być pełniącym obowiązki prezesa, do czasu zakończenia procedury wyborczej. Zgodnie z dobrym obyczajem, ustępujące kierownictwo urzędu winno zachować szacunek do następców i nie podejmować strategicznych decyzji dotyczących tak realizacji nowej ustawy, jak i obsady nowych stanowisk, w tym zawierania umów z pracownikami, którzy są nominowani na wyższe (bądź niższe) stanowiska (dotyczy to także ewentualnych zwolnień z pracy). W efekcie podejmowanych właśnie działań, nowe kierownictwo może być pozbawione budżetu IPN na rok 2016, a jednocześnie możliwości doboru najbliższych współpracowników. O ile wiem, Pan Panie Prezesie, nie doświadczył takiego dyskomfortu.

Nie wiem, Panie Prezesie, czy planuje Pan kandydować na następną kadencję, jednak informacje, które do mnie dotarły świadczą o tym, iż zamierza Pan wpisać się w niechlubną tradycję rozstawania się z urzędem wyznaczoną przez ustępującego w 2015 r. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego najbliższych współpracowników. Informacje te kładą się głębokim cieniem na działalność obecnego kierownictwa IPN, instytucji która także teraz może poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami wpisującymi się w stan nauki polskiej, edukacji, czy wychowania patriotycznego młodzieży.

Prosiłbym zatem o powstrzymanie się od działań, które mogą być w niedalekiej przyszłości – i słusznie – nazwane publicznie sabotażem wobec tak zasłużonej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Prof. dr hab. Jan Żaryn Pracownik IPN w latach 2000-2015 Senator RP

Prezes IPN odpowiada na list prof. Żaryna: „Jestem zaskoczony zaniepokojeniem Pana Senatora tymi oczywistymi działaniami”

WIĘCEJ: Prezes IPN: Mam nadzieję, że ktokolwiek zostanie moim następcą, będzie chronił Instytut przed wciągnięciem go do polityki

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.