Kontrwywiad ofensywny Rosji przeciw NATO i UE – gra trwa i przewyższa wyobraźnię publiczną

fot.arch
fot.arch

Nie jest zwykłym szpiegiem Portugalczyk Frederico Carvalhão Gil, zatrzymany wraz ze swoim rosyjskim oficerem prowadzącym – w chwili przekazywania mu tajnych dokumentów NATO – w Rzymie 21 maja 2016 roku, tylko półtora miesiąca przed szczytem sojuszu północnoatlantyckiego w Warszawie.

Większość polityków, urzędników, dziennikarzy i innych osób zabierających głos w tej sprawie nie zauważa, nie rozumie lub nie docenia nadzwyczajnego znaczenia sukcesu Rosji i porażki Zachodu. Rosyjskie służby specjalne znów zwerbowały wysokiego funkcjonariusza kontrwywiadu państwa członkowskiego NATO i Unii Europejskiej. Szpiegował długo, zanim został wykryty, a wykrycie nigdy nie wyrównuje wszystkich szkód.

To kolejny z serii rosyjskich – wcześniej sowieckich – sukcesów w najbardziej ambitnej, ryzykownej i skutecznej wersji kontrwywiadu ofensywnego. Jej zadanie brzmi: przejmować władzę nad kontrwywiadem i wywiadem przeciwnika. Chiński strateg Sun Zi (Sun Tsu) – którego „Sztuka wojny” uzyskała najmocniejszy wpływ na strategiczne myślenie świata – naucza, że najlepszą strategią jest przejmowania zmysłów i mózgu przeciwnika. Trudne, ale możliwe.

Tym razem rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego przejęła część władzy nad portugalską Służbą Wywiadu Bezpieczeństwa – znaną pod portugalskim akronimem SIS – odpowiedzialną za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz należącą do dwóch międzynarodowych sieci współpracy agencji kontrwywiadowczych i wywiadowczych: w ramach NATO i w ramach UE. Wszystkie drogi prowadzą do Brukseli. Carvalhão Gil zajmował ostatnio w SIS stanowisko dyrektora departamentu „obszarowego”. Nie ujawniono, jakim obszarem świata się zajmował, ale znane publicznie fakty wskazują, że Rosją i Europą Wschodnią.

Rzeczywistość przewyższa fikcję artystyczną i teorie spiskowe. Kontrwywiad ofensywny ZSRS i Rosji miał więcej podobnych sukcesów w Europie i Ameryce Północnej. Rosyjski szpieg Herman Simm był szefem ochrony informacji tajnych Estonii, a przede wszystkim współtwórcą systemów bezpieczeństwa informatycznego całego NATO i całej Unii Europejskiej. Do tych systemów wbudowywał bramy z kluczem w Moskwie, czyniąc obie podstawowe struktury Zachodu bezbronnymi w cyberprzestrzeni. Niektóre materiały od Simma – awansowanego na generała rosyjskiego wywiadu – trafiały wprost na biurko prezydenta Władimira Putina na Kremlu. Zatrzymany w 2008 roku, Simm odsiaduje w Estonii wyrok 12 i pół lat więzienia. Karę tak małą w porównaniu z wielką zbrodnią otrzymał prawdopodobnie w zamian za cenne dla Zachodu informacje o rosyjskich służbach specjalnych.

Po drugiej stronie Północnego Atlantyku ujawniono po zimnej wojnie rosyjskich szpiegów w pionach kontrwywiadowczych Federalnego Biura Śledczego i Centralnej Agencji Wywiadowczej – obu największych amerykańskich służb specjalnych w dziedzinie kontrwywiadu i wywiadu osobowego. Byli zwerbowani przez KGB w epoce sowieckiej i prowadzeni przez Służbę Wywiadu Zagranicznego w czasach posowieckich. Nie zajmowali wysokich stanowisk kierowniczych, lecz mieli szerokie wpływy i wielkie możliwości szpiegowania. Robert Hanssen był oficerem w różnych kluczowych komórkach FBI – głównej służby kontrwywiadowczej Stanów Zjednoczonych – interesując się szczególnie kontrwywiadem i wywiadem elektronicznym, ale także osobowym. Aldrich Ames specjalizował się w sprawach Związku Sowieckiego i Rosji jako oficer pionu kontrwywiadu CIA. Hanssen został zatrzymany w 2001 roku, a Ames w 1994 roku. Obaj odbywają kary dożywocia bez prawa do przedterminowego zwolnienia. Wiadomo, że zamian za cenne zeznania uniknęli federalnej kary śmierci.

Podobne przypadki penetracji zachodniego kontrwywiadu i wywiadu przez sowiecki kontrwywiad ofensywny zdarzały się również wcześniej – w głębi zimnej wojny – na obszarze NATO i ówczesnych Wspólnot Europejskich. Początki były jeszcze dawniejsze – przed drugą wojną światową. Każda wojna zimna lub gorąca się kończy, ale gra wywiadowczo-kontrwywiadowcza Rosji – w różnych jej postaciach państwowych – przeciw reszcie świata trwa bez końca. Nie tylko Rosji. Nie tylko wtedy, gdy Zachód przygotowuje strategiczne decyzje.

CZYTAJ TAKŻE: Sztuka kontrwywiadu i sztuka wojny – zaatakować strategię przeciwnika

CZYTAJ TAKŻE: Najlepszy okręt wywiadowczy USA podpłynął pod Soczi na czas Igrzysk Olimpijskich. Jakie dane Amerykanie zbierają o świecie i prawdopodobnie zebrały o sojuszniczym locie do Smoleńska?

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.