Oświadczenie stowarzyszeń kombatanckich. "Na naszych oczach zawiązała się kolejna Targowica czerpiąca ogromną pomoc od swoich zagranicznych mocodawców"

fot. Fratria
fot. Fratria

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji zrzeszających weteranów opozycji niepodległościowych i patriotycznych udzielamy swego poparcia działaniom władz Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i Pani Premier Beaty Szydło oraz polskiego Parlamentu. Wyrażamy swoją wdzięczność na dotychczasową obronę naszej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Jednak Polska silna, zasobna i szanowana przez innych nie wszystkim się podoba. Na naszych oczach zawiązała się kolejna Targowica czerpiąca ogromną pomoc od swoich zagranicznych mocodawców, dla których jedynym wrogiem jest Naród Polski.

Targowicy tej i jej poplecznikom żywotnie zależy na powodzeniu swego destrukcyjnego przedsięwzięcia polegającego na oczernianiu, podważaniu i osłabianiu autorytetu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a w konsekwencji jej ubezwłasnowolnienia i upadku.

Swawola Targowicy w ośmieszaniu i niszczeniu Państwa Polskiego jest największym zagrożeniem dla bytu naszej Ojczyzny w najszerszym znaczeniu tego słowa i jest równoznaczna z aktem zdrady własnego kraju. W naszej Ojczyźnie nie może być miejsca dla działań, które ze swoimi mocodawcami podejmuje rodzima Targowica.

Z uwagi na ciążący na nas społeczny obowiązek dbania o dobre imię, dobrobyt i szacunek dla Ojczyzny, za co w przeszłości płaciliśmy najwyższą cenę, wzywamy targowiczan do zaprzestania szkodliwej działalności wobec własnego kraju, której wrogi wyraz dali także podczas obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Niżej podpisani oświadczamy, że jesteśmy u siebie. Chcemy żyć, mieszkać w wolnej suwerennej i niepodległej Polsce.

Oświadczamy zarazem, że dalsze tolerowanie szkalowania naszej Ojczyzny, anarchizowanie, sianie zamętu i destrukcji jest niedopuszczalne i winno być traktowane przez państwo polskie z całą surowością.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

Stowarzyszenie „Pro Patria”

Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny

Dotychczasowy system zamieszczania komentarzy na portalu został wyłączony.

Przeczytaj więcej

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe komentarze i dyskusje.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych.