Oświadczenie stowarzyszeń kombatanckich. "Na naszych oczach zawiązała się kolejna Targowica czerpiąca ogromną pomoc od swoich zagranicznych mocodawców"

fot. Fratria
fot. Fratria

My, niżej podpisani przedstawiciele organizacji zrzeszających weteranów opozycji niepodległościowych i patriotycznych udzielamy swego poparcia działaniom władz Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i Pani Premier Beaty Szydło oraz polskiego Parlamentu. Wyrażamy swoją wdzięczność na dotychczasową obronę naszej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Jednak Polska silna, zasobna i szanowana przez innych nie wszystkim się podoba. Na naszych oczach zawiązała się kolejna Targowica czerpiąca ogromną pomoc od swoich zagranicznych mocodawców, dla których jedynym wrogiem jest Naród Polski.

Targowicy tej i jej poplecznikom żywotnie zależy na powodzeniu swego destrukcyjnego przedsięwzięcia polegającego na oczernianiu, podważaniu i osłabianiu autorytetu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a w konsekwencji jej ubezwłasnowolnienia i upadku.

Swawola Targowicy w ośmieszaniu i niszczeniu Państwa Polskiego jest największym zagrożeniem dla bytu naszej Ojczyzny w najszerszym znaczeniu tego słowa i jest równoznaczna z aktem zdrady własnego kraju. W naszej Ojczyźnie nie może być miejsca dla działań, które ze swoimi mocodawcami podejmuje rodzima Targowica.

Z uwagi na ciążący na nas społeczny obowiązek dbania o dobre imię, dobrobyt i szacunek dla Ojczyzny, za co w przeszłości płaciliśmy najwyższą cenę, wzywamy targowiczan do zaprzestania szkodliwej działalności wobec własnego kraju, której wrogi wyraz dali także podczas obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

Niżej podpisani oświadczamy, że jesteśmy u siebie. Chcemy żyć, mieszkać w wolnej suwerennej i niepodległej Polsce.

Oświadczamy zarazem, że dalsze tolerowanie szkalowania naszej Ojczyzny, anarchizowanie, sianie zamętu i destrukcji jest niedopuszczalne i winno być traktowane przez państwo polskie z całą surowością.

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

Stowarzyszenie „Pro Patria”

Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.