Dr hab. Zaradkiewicz po swoich wypowiedziach o TK zmuszany do... rezygnacji z pracy! PiS interweniuje u RPO i HFPCz

trybunal.gov.pl
trybunal.gov.pl

Po zakazie medialnych wypowiedzi teraz prośba o rezygnację z pracy. Jak dowiedziała się TVP Info Kamil Zaradkiewicz dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego, został poproszony o odejście ze stanowiska.

Według informacji TVP Info rezygnację z pracy zaproponował Zaradkiewiczowi szef Biura Trybunału Konstytucyjnego.

WIĘCEJ: Medialny knebel od Rzeplińskiego za odmienne zdanie!? Dyrektor Zaradkiewicz otrzymał zakaz udzielania wywiadów!

Na informację TVP natychmiast zareagowali posłowie PiS. W oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji czytamy:

W związku z ujawnieniem w dniu wczorajszym przez redakcję TVP INFO informacji przekazanej przez Zespół Prasy i Informacji Biura Trybunału Konstytucyjnego o braku zgody na występowanie w mediach (w tym TV) dyrektora Zespołu Orzecznictwa i Studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Pana Kamila Zaradkiewicza, zwracamy się do Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o podjęcie interwencji w powyższej sprawie i zbadanie zasadności nałożonego zakazu z punktu widzenia jego zgodności ze standardami ochrony praw człowieka wynikającymi z Konstytucji RP, ustaw oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Należy wskazać, iż zastosowany w stosunku do Pana Kamila Zaradkiewicza zakaz występowania w mediach (w tym TV) może ograniczać zagwarantowaną każdemu swobodę wypowiedzi, wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także udzielania informacji prasie zagwarantowanych m.in. w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 5 prawa prasowego.

Małgorzata Wassermann, Wojciech Szarama - Posłowie na Sejm RP

Jak dowiedziała się TVP Info, po swojej wypowiedzi, w której dyrektor mówił o tym, że orzeczenia TK nie zawsze są ostateczne, został wezwany przez dziesięciu sędziów, w tym prezesa Rzeplińskiego. Oznajmili mu, że utracili do niego zaufanie.

Rzepliński jednak bez racji?! Dyrektor zespołu orzecznictwa TK: „Orzeczenia TK nie zawsze są ostateczne!”

Tego samego dnia Zaradkiewicz w przeciwieństwie do innych kierowników Trybunału Konstytucyjnego nie dostał premii. Należała mu się po piętnastu latach pracy.

svl;


Doskonała lektura na weekend! Tygodnik „wSieci”. A w nim jak zawsze ważne i aktualne tematy, ciekawe teksty i znakomite fotografie.

Kup nasze pismo w kiosku lub skorzystaj z bardzo wygodnej formy e - wydania dostępnej na: http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...