Błędy Nowoczesnej w rozliczeniu kampanii wyborczej. Czy partia Petru straci miliony złotych?!

YT
YT

Do Państwowej Komisji Wyborczej dotarły sprawozdania finansowe partii politycznych za 2015 rok, w tym złożone przez PO, PiS, Nowoczesną i PSL. Ruch Kukiz‘15 ze względu na to, że nie jest partią i nie musiał składać sprawozdania.

WIĘCEJ: Partie wydały miliony na wybory w 2015 r. Najwięcej PO. Nowoczesna ma kłopoty z rozliczeniem kampanii

W 2015 r. na konto partii wpłynęło 3,17 mln zł, w tym 3 mln zł z kredytu. Nowoczesna w 2015 r. po raz pierwszy brała udział w wyborach, dlatego nie otrzymała wpłat z subwencji. Na rachunku wyborczym zgromadziła 8,7 mln zł, z czego na wybory do Sejmu wydała 8,6 mln zł. Kandydaci Nowoczesnej nie startowali do Senatu, partia nie wystawiła także kandydata w wyborach prezydenckich.

W opinii dla Krajowego Biura Wyborczego biegły niezależny rewident wskazał, że Nowoczesna niezgodnie z przepisami przelała kwotę blisko 2 mln zł z rachunku partii bezpośrednio na konto komitetu wyborczego. Tymczasem zgodnie z Kodeksem wyborczym, pieniądze te najpierw powinny trafić na konto funduszu wyborczego partii, a dopiero stamtąd przelane powinny zostać na konto komitetu wyborczego.

O sprawie napisał też Adrian Stankowski z „Gazety Polskiej Codziennie”.

Przekazanie pieniędzy na rzecz komitetu wyborczego z pominięciem funduszu wyborczego jest podstawą do odrzucenia przez PKW sprawozdania finansowego komitetu. Art. 144 Kodeksu wyborczego stanowi, że sprawozdanie jest odrzucane w przypadku, gdy komitet przyjął środki finansowe z innego źródła niż fundusz wyborczy. PKW obecnie bada sprawozdania komitetów wyborczych, uchwały w tych sprawach ma podjąć najpóźniej do 25 lipca.

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka powiedział w sobotę PAP, że błąd został wskazany, natomiast partia czeka na decyzje PKW.

Nie był to błąd zamierzony, to tak jakby nie postawić pieczątki. Przelew poszedł na konto komitetu wyborczego z pominięciem funduszu wyborczego, podano niewłaściwy numer konta. To jest dokładnie opisane i zostało naprawione

— zaznaczył.

Poseł Nowoczesnej zakłada, iż PKW oceniając sprawozdanie finansowe pójdzie z duchem, a nie literą prawa.

Naszym zdaniem pomyłka jest niewielka

— dodał.

Konsekwencją odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego może być strata do 75 proc. dotacji podmiotowej, którą partia otrzymuje w związku ze zdobytymi mandatami (ta kwota jeszcze nie jest znana, gdyż można ją obliczyć dopiero po zbadaniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych) oraz subwencji - także maksymalnie do 75 proc. jej wysokości (Nowoczesnej przysługuje roczna subwencja w wysokości 6,2 mln zł).

To nie koniec kłopotów Nowoczesnej. Przekazanie pieniędzy dla komitetu wyborczego z pominięciem funduszu wyborczego, może mieć też negatywne konsekwencje w związku z oceną rocznego sprawozdania finansowego partii.

Ustawa o partiach politycznych głosi, że odrzucenie sprawozdania następuje m.in. w przypadku gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z pominięciem Funduszu Wyborczego. Odrzucenie sprawozdania może dla partii skończyć odebraniem jej subwencji z budżetu państwa do końca kadencji. Sprawozdania finansowe partii za 2015 r. PKW ma przyjąć do końca września.

Na koniec roku partia na rachunku głównym miała 82 tys. zł. Ze sprawozdania wynika, że Nowoczesna wydała 27 tys. zł na badania fokusowe. Wśród nieregularnych wydatków są też szkolenie medialne za 7 tys. zł, czy zakup zestawu kartek świątecznych za 400 zł.

WIĘCEJ: Partie wydały miliony na wybory w 2015 r. Najwięcej PO. Nowoczesna ma kłopoty z rozliczeniem kampanii

lw, PAP

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...