Ważne oświadczenie marszałków Sejmu i Senatu: Akt chrztu diametralnie odmienił życie Polaków

"Zaprowadzenie chrześcijaństwa", Jan Matejko (1889)
"Zaprowadzenie chrześcijaństwa", Jan Matejko (1889)

Przyjęcie chrztu włączyło Polskę w krąg świata chrześcijańskiego; akt chrztu diametralnie odmienił życie Polaków - napisali we wspólnym liście marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski. W czwartek rozpoczynają się centralne uroczystości 1050. rocznicy chrztu Polski.

Przyjęcie chrztu włączyło Polskę w krąg świata chrześcijańskiego, tworząc nowoczesne podstawy identyfikacji kulturowej i religijnej mieszkańców państwa piastowskiego, a w konsekwencji również politycznej i narodowej Polaków. Chrzest umocnił podmiotowość w środowisku międzynarodowym oraz wewnętrzną spoistość państwa, wprowadzając naszą ojczyznę do grona państw cywilizacji zachodniej

— napisali marszałkowie w liście umieszczonym w czwartek na stronach internetowych Sejmu i Senatu.

Zwrócili uwagę, że początek chrystianizacji uznajemy od wieków za symboliczną cezurę państwowości polskiej, a dzięki przyjęciu chrztu książę Mieszko stał się równy w swojej pozycji wobec innych władców ówczesnych państw chrześcijańskich.

Polska zyskała opiekę Stolicy Apostolskiej, a do kraju napłynęli duchowni, którzy odegrali wyjątkowo ważną rolę w każdej dziedzinie życia. Warto wspomnieć chociażby biskupa Jordana i świętego Wojciecha oraz licznych zakonników, lokujących swoje klasztory na polskich ziemiach

— czytamy.

Marszałkowie podkreślili, że nowa religia niosła ze sobą wysoką kulturę prawną i polityczną, a ukształtowanie efektywnie działającej organizacji kościelnej ułatwiło Mieszkowi zarządzanie państwem.

Duchowni stworzyli także zręby kancelarii i dyplomacji państwowej. To oni niejednokrotnie reprezentowali interesy państwa w środowisku międzynarodowym jako posłowie księcia. Księża, znając język łaciński, prowadzili książęcą korespondencję. Ich zapiski w kronikach stanowią główne źródło poznania początków państwowości polskiej, zrozumienia sposobu myślenia władcy i jego poddanych. Bez takich przekazów źródłowych współczesna wiedza historyczna byłaby niepełna i niedoskonała

— zauważyli.

Akt chrztu diametralnie odmienił życie Polaków, nie tylko dostarczył odmienne od dotychczasowych zasady moralne, ale dał im całkowicie nowe, nieznane wcześniej możliwości działania. W ceremonii chrztu uczestniczył, co prawda, tylko książę i jego najbliżsi (dwór), jednak akcja ewangelizacyjna objęła pozostałe grupy społeczne oraz inne plemiona tworzące społeczeństwo feudalne Polski piastowskiej

— napisali w liście marszałkowie.

Zauważyli też, że „dzięki pojawieniu się nowego, opartego na Dekalogu, prawa ukształtowały się zasady moralne i bardziej egalitarne stosunki społeczne”.

Tożsamość chrzcielna i wiara stały się spoiwem skutecznie jednoczącym podzielone społeczeństwo, niedawno zjednoczone przez dynastię Piastów. Surowe pogańskie obyczaje znikały. W ich miejsce pojawił się dialog, zrozumienie i tolerancja, oparte na miłości Boga i bliźniego

— podkreślili.

W liście marszałkowie przytoczyli też słowa Jana Pawła II:

Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.

Według historyków, 14 kwietnia 966 roku, w przypadającą wówczas Wielką Sobotę, książę Mieszko I przyjął chrzest. Tysiąc lat później, 14 kwietnia 1966 roku w Gnieźnie odbyły się centralne obchody milenium chrztu Polski pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W czwartek w Wielkopolsce rozpoczynają się centralne, trzydniowe uroczystości z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Od rana w Gnieźnie odbywać się będą uroczyste obrady Konferencji Episkopatu Polski. Po południu, na Ostrowie Lednickim, w miejscu, gdzie według historyków odbył się chrzest Mieszka I, biskupi, pod przewodnictwem prymasa Polski abp Wojciecha Polaka złożą wyznanie wiary.

W katedrze gnieźnieńskiej odprawiona zostanie msza św. pod przewodnictwem legata papieskiego, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina. Eucharystię z udziałem przedstawicieli władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, poprzedzi procesja z kopią cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W piątek i sobotę uroczystości jubileuszowe, w tym posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, będą kontynuowane w Poznaniu.

PAP/mall

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...