Niefortunna propozycja karalności kobiet za aborcję. Zraża, zamiast zachęcać do obrony życia dziecka poczętego

Fot. PAP/Kamiński
Fot. PAP/Kamiński

W Polsce przeszliśmy niełatwą drogę od przyzwolenia na swobodną aborcję do uznania jej za zło. Badania opinii publicznej wskazują, że większość Polaków jest obecnie przeciwna aborcji ze względu na tzw. trudną sytuację życiową kobiety. Zbudowaliśmy na przestrzeni lat lepszą kulturę chronienia ludzkiego życia.

Jeśli dyskusja wokół tak delikatnego problemu, jakim jest ochrona ludzkiego życia od poczęcia, ma zwiększyć poparcie dla tej ochrony, potrzebna jest spokojna i merytoryczna argumentacja, takt i rozwaga. Przesadne liczenie na prawo, które jest zawarte w projekcie obywatelskim Fundacji PRO, a dotyczy propozycji karalności kobiet za aborcję, może przynieść owoce odmienne od oczekiwanych. Wśród obrońców życia, którzy od wielu lat w sposób praktyczny zajmują się działalnością pro-life i mają duże doświadczenie, trudno jest spotkać osoby, które taki pomysł akceptują.

Postulat ten koncentruje uwagę, a na odległy plan schodzi temat polepszenia opieki socjalnej, prawnej i medycznej nad kobietami w ciąży, co jest bardo ważne i oczekiwane, chociaż taka propozycja również znajduje się w projekcie obywatelskim.

Trzeba pamiętać, że prawo jest tylko jedynym z elementów budowy kultury chroniącej życie. Żeby ją poszerzać trzeba rozumieć przyczyny braku szacunku do życia i starać się je eliminować z życia społecznego. W tej dziedzinie ważna jest odpowiednia pomoc i wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin (socjalna, psychologiczna czy prawna), wzmocnienie sieci instytucji i organizacji gotowych taką pomoc nieść, autentyczna polityka prorodzinna, realizowanie na jak najwyższym poziomie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, promocja macierzyństwa i ojcostwa, czy przeciwdziałanie demoralizacji i wiele innych.

Propozycja karalności kobiet polaryzuje społeczeństwo i rodzi konflikty. Zraża, zamiast zachęcać do obrony życia dziecka poczętego. Budzi nieufność do ludzi reprezentujących ruchy pro-life. Bagatelizuje fakt, że kobieta jest zawsze drugą ofiarą aborcji. Już spowodowała odłączenie się od inicjatywy obywatelskiej dziesiątek organizacji prorodzinnych, które sformułowały osobny apel do parlamentarzystów.


Świadectwo kapłana-egzorcysty o kobietach, które dokonały aborcji i poniosły jej dramatyczne konsekwencje w swoim życiu rodzinnym i duchowym:„Egzorcysta o aborcji”. Książka do nabycia „wSklepiku.pl”.

Autor

Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl Wspólnie brońmy Polski i prawdy! www.wesprzyj.wpolityce.pl

Komentarze

Liczba komentarzy: 70