Podsumowanie 100 dni rządu PiS. Gabinet Beaty Szydło najszybciej wprowadzającym zmiany rządem po 1989. Sprawdź listę działań

fot.PAP/Jacek Turczyk
fot.PAP/Jacek Turczyk

Minęło 100 dni rządu Beaty Szydło. Opozycja wypowiedziała się krytycznie, głównie zarzucając rządowi nie wywiązywanie się z obietnic wyborczych. Z drugiej strony PiS zwraca uwagę na to co udało im się zrobić, podkreślając zrealizowanie swojej głównej obietnicy wyborczej jaką była ustawa „Rodzina 500 plus”.

Działania rządu Beaty Szydło w pierwszych miesiącach prac, można określić jako energiczne. Tempo zmian jakie towarzyszyło działaniom PiS-u z całą pewnością umożliwiała większość jaką ten ma w Sejmie. Ustawa „500+”, zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i mediach publicznych, nie byłyby z pewnością tak szybko przeprowadzone, gdyby rząd musiał budować koalicję.

Bez wątpienia największym sukcesem 100 dni rządu PiS było przyjęcie programu 500+, co udało się uczynić bez rozbijania budżetu. Składanie wniosków ma ruszyć z początkiem kwietnia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Program „Rodzina 500+” przegłosowany! Po burzliwej debacie Sejm przyjął projekt PiS. SPRAWDŹ jak głosowali posłowie

Pierwsze miesiące rządu Beaty Szydło, miały za tło spór wokół wyboru nowych sędziów TK i zasad jego funkcjonowania. Mimo to udało się uchwalić dwie poselskie nowelizacje ustawy o Trybunale.

Przed świętami Bożego Narodzenia Sejm i Senat przyjął nowelizację zmieniającą m.in. to, że TK co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej- zwykłą. Ponadto terminy rozpatrywania wniosków ma wyznaczać kolejności wpływu.

CZYTAJ WIĘCEJ:Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zakończona. Weszła w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw

Pod koniec stycznia Sejm i Senat przyjął przepisy Nowego Prawa o prokuraturze na mocy, których od 4 marca ma dojść do połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Z kolei od 4 kwietnia zlikwidowana ma zostać odrębna prokuratura wojskowa.**

CZYTAJ WIĘCEJ:Prezydent podpisał ustawy łączące funkcje Ministra Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym

7 lutego weszła w życie nowelizacja ustaw o policji i innych służbach. Na nowo określiła zasady stosowania przez nie technik operacyjnych oraz pobierania danych o geolokalizacji, billingów i danych internetowych.

CZYTAJ WIĘCEJ:Sejm przegłosował ustawę o policji. Będą zmiany w zasadach zakładania podsłuchów i inwigilacji

Rząd dokonał ponadto zmian w ustawie o ubezpieczeniach rolnych. Nowe prawo przewiduje, że szefowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Weterynaryjnej (IW) będą powoływani i odwoływani przez premiera na wniosek ministra rolnictwa. Wiceprezesów wyznaczać ma natomiast szef resortu rolnictwa.

CZYTAJ WIĘCEJ: Polska ziemia pod ochronę! Rząd przyjął projekt ustawy o zakazie sprzedaży państwowych gruntów

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Andrzej Duda podpisał kilkanaście ustaw. W tym m.in. o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego i zatrudnieniu młodych

CZYTAJ WIĘCEJ: Andrzej Duda spełnia przedwyborcze obietnice. Dwa ważne prezydenckie projekty ustaw trafiły do Sejmu

Podobne zmiany zaszły w służbie cywilnej. Zgodnie z ustawą stosunki pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia nowelizacji w życie, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Zmianom uległo również obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, które teraz będą wyłaniane w drodze powołania, a nie konkursu, jak poprzednio.

CZYTAJ WIĘCEJ:Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej - opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wyższe stanowiska będą obsadzane w drodze powołania

Nowelizacji została poddana też ustawa o administracji podatkowej. Ustawa przewiduje utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego, którzy mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy ich działalności.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

12
następna strona »

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...