Senatorowie polscy do amerykańskich: Przemiany polityczne, które obecnie dokonują się w Polsce mają silny mandat polskich wyborców nie tylko w kraju, ale także na terenie Stanów Zjednoczonych

fot. wikipedia/CC BY 2.5
fot. wikipedia/CC BY 2.5

Szanowni Panowie Senatorowie JOHN MCCAIN BENJAMIN L.CARDIN RICHARD J.DURBIN

Szanowni Panowie Senatorowie Stanów Zjednoczonych Ameryki!

Historia przyjaźni naszych narodów – polskiego i amerykańskiego – nakazuje nam z nadzwyczajną troską odnieść się do Waszego listu, wyrażającego obawy o los demokracji w Polsce.

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy Waszą deklarację: Jesteśmy przyjaciółmi Polski i mamy bliskie związki ze społecznością Amerykanów polskiego pochodzenia. W dalszej części listu podnoszony jest Wasz niepokój, jakoby działania polskiego rządu zagrażały niezależności mediów i Trybunału Konstytucyjnego oraz psuły wizerunek Polski jako wzorca przemian demokratycznych dla wszystkich krajów naszego regionu.

Przemiany polityczne, które obecnie dokonują się w Polsce, mają silny mandat polskich wyborców nie tylko w kraju, ale także – na co prosimy zwrócić uwagę – na terenie Stanów Zjednoczonych. Większość Polaków mieszkających w USA, którzy nadal mają polskie obywatelstwo, głosowała na obecnie rządzącą partię – Prawo i Sprawiedliwość. Mamy liczne dowody, że zdecydowana większość Polonii popiera zwrot polityczny w Polsce.

Takie nastroje polskich wyborców wynikają z uświadomienia sobie, że osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wpędziło nasz kraj w podwojenie długu publicznego, liczne afery korupcyjne oraz zepchnęło Polskę do roli kraju poddostawczego dla silnych gospodarek wiodących krajów Europy. Pogłębiające się bezrobocie doprowadziło do masowej emigracji zarobkowej młodych, wykształconych Polaków oraz do pogłębienia się zapaści demograficznej.

Obecne działania rządu Prawa i Sprawiedliwości w wielu sferach życia publicznego, w mediach, w służbie urzędniczej czy w przedsiębiorstwach państwowych mają na celu uzdrowienie sytuacji.

Zapewniamy Panów Senatorów, że rząd i większość parlamentarna dokonuje zmian w sposób zdeterminowany, ale jednocześnie przywiązuje wielką wagę do poszanowania demokracji, praw człowieka i przestrzegania prawa. Świadczy o tym chociażby zaproszenie Komisji Weneckiej do wydania opinii w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, którego funkcjonowanie zostało naruszone w 2015 roku przez poprzednią większość sejmową w sprzeczności z Konstytucją RP.

Jako Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popieramy odpowiedź udzieloną Panom Senatorom przez Premier Polski Beatę Szydło, w której szczególnego podkreślenia wymaga zdanie: Chcemy, aby szanowano nasze suwerenne decyzje.

Wierzymy, że do napisania listu skłoniła Panów Senatorów troska o nasz kraj i dlatego uważamy, że wizyta w Polsce, gdyby znaleźli Panowie na nią czas, i bezpośrednie zapoznanie się z naszą sytuacją wewnętrzną rozwiałyby wszelkie wątpliwości i niepokoje. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Polski, która tak wysoko ceni sobie wolność i ideały solidarności.

Z wyrazami szacunku

Antoni Szymański

Rafał Ślusarz

Andrzej Kamiński

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...