Senat w hołdzie Mieszkowi I. Senatorowie uhonorowali decyzję o przyjęciu chrztu przez pierwszego władcę Polski

Fot.wpolityce.pl
Fot.wpolityce.pl

Senat przyjął uchwałę, w której ustanawia rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Senatorowie apelują w niej do wszystkich instytucji i obywateli o włączenie się w obchody tego jubileuszu.

Za przyjęciem uchwały „Annus Domini MMXVI Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski” głosowało 80 senatorów, 6 głosowało przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Senatorowie przegłosowali, także cztery z sześciu zgłoszonych w piątek poprawek. W ich myśl zmieniono tytuł aktu i dodano akapit jasno stwierdzający ustanowienie jubileuszu. Zdecydowano się także na „złożenie hołdu” Mieszkowi I, w miejscu pierwotnego „oddania mu czci”.

Autorzy uchwały senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, podkreślili doniosłość decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim, która według nich była fundamentem państwowości polskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pierwszemu historycznemu władcy Polski - Mieszkowi I, którego decyzja o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miała fundamentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa. Książę Mieszko I z dynastii Piastów zjednoczył plemiona polskie w jeden organizm państwowy, określił w walce i przez zabiegi dyplomatyczne jego terytorium. Przyjęcie przez niego chrześcijaństwa dopełniło procesu państwotwórczego w wymiarze ideowym i etycznym

— czytamy w uchwale.

Jak dodano, chrzest włączył Polskę w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej i nadał jej suwerenne znaczenie na naszym kontynencie, a wypływający z przyjętej wiary system wartości, do dziś pozostaje „fundamentem - ważnym punktem odniesienia w wyborach Polaków, aktywnych w służbie narodu i państwa”.

Podkreślono symboliczność daty przyjęcia chrztu, jako początku dążenia Polaków do posiadania własnego państwa.

Rok 966 jest symbolicznym początkiem dziejów Narodu Polaków, którego politycznym pragnieniem byłozawsze posiadanie własnego i niezależnego państwa

— głosi senacka uchwała.

Uchwałę kończy apel senatorów, skierowany do wszystkich instytucji i obywateli, o włączenie się w obchody jubileuszu oraz zachęta „do powrotu do źródeł naszej cywilizacji”.

Dokument zostanie ogłoszony w „Monitorze Polskim”.

K.R/PAP 


Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.