Oświadczenie 10 senatorów skierowane do ambasadora Niemiec. "Wyrażamy zaniepokojenie wypowiedziami niektórych polityków niemieckich"

Fot. Isee1/CC/GFDL/Wikimedia Commons
Fot. Isee1/CC/GFDL/Wikimedia Commons

Dziesięciu senatorów zwróciło się do  ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolfa Nikela z oświadczeniem dotyczącym sytuacji w naszym kraju. Dokument został podpisany przez Antoniego Szymańskiego, Łukasza Mikołajczyka, Józefa Łyczaka, Jerzego Czerwińskiego, Artura Warzochę, Rafała Ślusarza, Marka Pęka, Rafała Ambrozika, Tadeusza Romańczuka i Ryszarda Majera.

Poniżej przytaczamy jego treść:

Oświadczenie złożone przez senatorów Antoniego Szymańskiego, Łukasza Mikołajczyka, Józefa Łyczaka, Jerzego Czerwińskiego, Artura Warzochę, Rafała Ślusarza, Marka Pęka, Rafała Ambrozika, Tadeusza Romańczuka i Ryszarda Majera na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2016 r.

Oświadczenie skierowane do ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikela

Wyrażamy zaniepokojenie wypowiedziami niektórych polityków niemieckich, którzy w ostatnim czasie przedstawiają nasz kraj jako łamiący zasady demokracji. W Polsce w wyniku demokratycznych wyborów społeczeństwo dało mandat do zmian politycznych, dlatego wypowiedzi o zamachu stanu czy putinizacji nie tylko nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale i podsycają niepokoje w Polsce.

Wierząc w kontynuację dobrego sąsiedztwa Niemców i Polaków, które zapoczątkowane zostało listem biskupów polskich do niemieckich w 1965 r., jesteśmy poruszeni nieoczekiwanymi, rażąco krytycznymi ocenami polskiej polityki wewnętrznej, które zostały wyrażone przez niektórych czołowych niemieckich polityków i opiniotwórcze media. Zarówno przewodniczący Parlamentu Europejskiego, jak i niemiecki komisarz, a także niektórzy politycy niemieccy sformułowali groźby sankcji przeciwko Polsce. W Polsce nie ma zamachu stanu ani putinizacji. Zapowiadany w kampanii wyborczej proces zmian społecznych został uruchomiony, co z natury rzeczy musi oznaczać przebudowę sceny politycznej. Polska i Niemcy zbudowały dobre sąsiedztwo na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej. Obawiamy się jednak, że niesprawiedliwe oceny i wypowiedzi mogą pogorszyć relacje pomiędzy naszymi społeczeństwami, co nie będzie dobre dla sąsiadujących krajów. Dobre stosunki pomiędzy naszymi państwami i społeczeń- stwami są wielką wartością i nie powinny być wystawiane na szwank.

Antoni Szymański

Łukasz Mikołajczyk

Józef Łyczak

Jerzy Czerwiński

Artur Warzocha

Rafał Ślusarz

Marek Pęk

Rafał Ambrozik

Tadeusz Romańczuk

Ryszard Majer

gah/informacja prasowa

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych