Minister Błaszczak: Kraje Grupy Wyszehradzkiej sprzeciwiają się automatycznej relokacji imigrantów. Sukces Polski?

Fot. wPolityce.pl/ansa
Fot. wPolityce.pl/ansa

Grupa Wyszehradzka jest przeciw automatycznej relokacji uchodźców, opowiada się też za zmianą polityki azylowej państw zachodnich, które są celem migracji

— powiedział szef MSWiA Marusz Błaszczak po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw V4 w Pradze.

Błaszczak powiedział dziennikarzom, że na jego wniosek do projektu wspólnej deklaracji dołączono „dwa bardzo ważne sformułowania”.

Wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej sprzeciwiają się wprowadzeniu mechanizmu automatycznej relokacji

— powiedział szef MSW.

Być może w przyszłości taki mechanizm niektóre z państw zachodniej Europy chciałyby ponownie wprowadzić, stanowisko Grupy Wyszehradzkiej jest solidarne - sprzeciwiamy się mechanizmowi automatycznej relokacji

— dodał po przylocie z Pragi.

Drugie sformułowanie zgłoszone przez Błaszczaka i przyjęte w dokumencie dotyczy apelu do państw Europy zachodniej będących celem migracji o rewizję polityki azylowej.

Minister ocenił, że „ta polityka azylowa jest czynnikiem przyciągającym kolejne fale migracji”.

Bardzo cieszę się, że Polska ponownie powróciła do aktywności w ramach Grupy Wyszehradzkiej

— mówił Błaszczak. Dodał, że „poprzedni rząd złamał solidarność państw Grupy Wyszehradzkiej i rezultat jest taki, że zdecydowano jednorazowo o automatycznej relokacji emigrantów”.

Zdaniem Błaszczaka to czy Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zdołają stworzyć koalicję państw tej części Europy, „jest warunkiem naszej pozycji na zachodzie Europy i w Unii Europejskiej”.

Oprócz ponowienia sprzeciwu wobec obowiązkowych kwot przyjmowania uchodźców ministrowie spraw wewnętrznych V4 za priorytet w walce z nielegalną migracją uznali wypełnienie zobowiązań dotyczących uruchomienia funkcjonujących ośrodków przyjmowania uchodźców na zewnętrznych granicach UE. Te ośrodki, tzw. hotspoty, miałyby być zarazem miejscami zatrzymań, których uchodźcy nie mogliby opuszczać do czasu sprawdzenia ich tożsamości.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali również poparcie dla utworzenia wspólnej europejskiej straży granicznej.

KL,PAP

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...