Prezydent na noworocznym spotkaniu ekumenicznym: „Życzę opieki Bożej nad Polską, nad nami wszystkimi, abyśmy potrafili poszukiwać dobra, abyśmy tworzyli wspólnotę Rzeczpospolitej”

Fot. Twitter
Fot. Twitter

Wspólnota pomimo różnic jest najważniejsza. Twórzmy ją dalej

— powiedział prezydent Andrzej Duda podczas noworocznego spotkania z przedstawicielami najważniejszych religii wyznań obecnych w Polsce.

To spotkanie odbywa się nie po raz pierwszy i wierzę głęboko, że nie po raz ostatni. Wierzę, że będzie to nasza tradycja. Bo dobre współistnienie w Polsce ludzi różnej wiary, ale w istocie wierzących w jednego Boga jest nasza wielką wielowiekową polską tradycją

— powiedział prezydent.

To z punktu widzenia mojego, jako człowieka, ale i prezydenta RP dwa niezwykle ważne elementy, które się zaplatają. Pierwszy to wiara, która buduje zawsze człowieka, bo Bóg jest zawsze najważniejszy. Jego nakazy, przede wszystkim te moralne, które – głęboko wierzymy - budują dobry świat, społeczeństwo. Ale kręgosłup moralny to także budowa państwa opartego na zdrowych zasadach, w którym jednostka jest szanowana. Bóg stworzył człowieka i jest to z całą pewnością najpiękniejszy element świata. Człowiek, który przez wszystkich wierzących w każdej religii musi być pojmowaniu w sposób najwyższym stopniu podmiotowy

— podkreślił Andrzej Duda.

Chociaż tworzymy wspólnoty religijne, wyznaniowe, to w istocie, poprzez te wartości, tworzymy wielką wspólnotę ludzi wierzących. Jeśli ktoś chce to zobaczyć w innej perspektywie, to niech pójdzie na cmentarze wojskowe, gdzie groby ludzi różnych wyznań stoją obok siebie. Wszyscy oni walczyli we wspólnej sprawie pod wspólnych hasłem: Bóg”, honor i Ojczyzna”

— zaznaczył.

Łączy nas także to, co nakazuje nam wszystkim Pan Bóg – miłość bliźniego, obowiązek ludzi religijnych budowy lepszego świata z uwzględnieniem potrzeb bliźniego, szukaniem tego, co wspólna i budowaniem tego, co dobre

— podkreślił, dodając że zadaniem każdego człowieka jest szukanie dobra.

Na zakończenie złożył życzenia noworoczne.

Życzę opieki Bożej nad Polską, nad nami wszystkimi, abyśmy potrafili poszukiwać dobra, najwyższych wartości. Abyśmy tworzyli tę wspólnotę Rzeczpospolitej

— zakończył prezydent Duda.

mall

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...