Prezydent Andrzej Duda podczas w swoim przemówieniu z okazji corocznego spotkania korpusu dyplomatycznego zwrócił uwagę na priorytety polskiej polityki zagranicznej. Głowa państwa odniosła się również do zagrożeń, jakie stoją przed naszym państwem.

Jest mi niezmiernie miło powitać na pierwszym wspólnym tegorocznym spotkaniu dyplomatów. Wchodzimy w ten rok z przeświadczeniem, jak wiele jest spraw trudnych wymagających naszej współpracy i dialogu. Wierzę jednak, że ten rok okaże się konstruktywny dla naszych wspólnych wysiłku. (…) To rok niezwykle ważnych wydarzeń – szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie z udziałem papieża Franciszka oraz obchody 1050. rocznicy chrztu Polski

— przypomniał Duda.

Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że ich udany przebieg przyczyni się do promocji Polski i wartości, z jakimi się wiąże

— dodał prezydent.

Głowa państwa zwróciła uwagę na takie wartości jak solidarność, bezpieczeństwo czy duchowy wymiar życia. Andrzej Duda przypomniał w tym kontekście słowa Jana Pawła II:

Pokój i prawo międzynarodowe są ze sobą wzajemnie związane.

Prezydent wspomniał również o takich zasadach jak równość państw, nieingerencja w ich sprawy wewnętrzne, pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych czy prawo narodów do samostanowienia.

Kluczowe jest przekazywanie rzetelnych informacji i wsłuchiwanie się w relacje drugiej strony. (…) Pamiętajmy, że najlepsze stosunki rozwijają się między tymi, którzy potrafią się rozumieć

— zaznaczył Duda.

Niestety wydaje się, że porządek międzynarodowy nie jest dziś trwale zabezpieczony. (..) Zdarzają się kraje przedkładające siłę ponad prawo. (…) Sytuacja ta wymaga zaangażowania w zapewnienie międzynarodowego ładu. Bezpieczeństwo to podstawowe oczekiwanie społeczne, które powinno być najważniejszą racją naszych działań

— mówił prezydent.

Andrzej Duda zwrócił uwagę na umacnianie NATO.

Sojusz powinien podjąć decyzję ws. wschodniej flanki

— podkreślił.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdarzają się w bezpośrednim sąsiedztwie NATO. (…) Bezpieczeństwo państw sojuszu jest niepodzielne

— powiedział Duda.

Odprężenie będzie możliwe wówczas, gdy wzmocnione zostaną gwarancje bezpieczeństwa dla wszystkich państw sojuszu

— dodał.

Gospodarz spotkania podkreślił znaczenie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi.

W interesie Polski leże wzmocnienie więzi między UE a USA, które pozostają naszym największym sojusznikiem

— powiedział Duda.