Czy tę umowę miał na myśli wicepremier Gliński? Na miesiąc przed oddaniem władzy... umowa na pół wieku! 2 mln zł co roku - przez 50 lat - dla nowej instytucji... Czy było warto?

Mkidn.gov.pl
Mkidn.gov.pl

Podpisana w tej sprawie umowa określa zasady współprowadzenia istniejącej już łódzkiej instytucji „EC1 Łódź – Miasto kultury”. Uzupełniony i poszerzony ma zostać zakres jej działania – w kierunku integracji innych instytucji z zakresu kultury filmowej oraz promocji wiedzy o filmie i prezentacji dorobku w tej dziedzinie. Załącznikiem do umowy jest nowy statut „EC1 Łódź – Miasto Kultury”, który ma zostać nadany przez Radę Miejską Łodzi. Dokument wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r., a umowa zostaje zawarta na  okres do 31 grudnia 2065 r.

Siedziba NCKF znajdować się będzie na terenie dawnej elektrociepłowni EC1 przy ul. Targowej 1/3 w Łodzi, gdzie w wyniku przeprowadzenia przez władze miasta rewitalizacji obiektów, powstał kompleks budynków łączących tradycje i unikalną architekturę z nowoczesną technologią.

Myślimy, aby w ramach Narodowego Centrum Kultury Filmowej funkcjonowało wiele podmiotów, które w tej chwili jeszcze do niego nie należą. Zależy nam, aby uratować zasoby i całe dziedzictwo, które pozostało po łódzkiej wytwórni filmowej; kostiumy, archiwum, całe materialne świadectwo wielu lat funkcjonowania wytwórni. Chcemy zachować to i nadać przedmiotom drugie życie w wystawach, ekspozycjach, ścieżkach edukacyjnych

— podkreśliła minister Małgorzata Omilanowska.

Zdaniem prezydent Hanny Zdanowskiej, powstanie NCKF daje szansę powrotu Łodzi na mapę Polski filmowej i to w znaczącej skali.

To jest początek, dopiero zaczynamy współtworzyć tę instytucję, będziemy starali się, aby była impulsem rozwojowym dla powrotu filmu do Łodzi - dodała. Ministerstwo kultury na działalność nowej instytucji w 2016 r. zagwarantowało nie mniej niż 2 mln zł

— poinformowała minister Omilanowska.

W następnych latach fundusze te – jak zaznaczyła – powinny wzrastać w zależności od tego, jaka będzie „realna potrzeba ich wydania”.

Resort zapowiada, że teraz skupi się na powołaniu rady programowej NCKF. -

Musi ona być merytorycznie silna, składać się z przedstawicieli różnych środowisk – nie tylko łódzkiego. Przeprowadzimy konkurs na osobę, która będzie kierowała tym przedsięwzięciem, bo jest ważne, aby był to ktoś z pomysłami. To plan na najbliższe miesiące. Rada programowa i dyrekcja będzie pracować nad harmonogramem dojścia do celu, którym jest wchłonięcie przez centrum innych instytucji i zasobów

— wyjaśniła minister kultury.

Nowa narodowa instytucja kultury ma pełnić funkcje wystawiennicze, edukacyjne i badawcze, które będą przenikać się wzorem najlepszych europejskich instytucji, by uzyskać efekt synergii. Będzie więc miejsce do organizacji wystaw i wydarzeń związanych z tematyką filmową, a także bogata oferta warsztatów, kursów i zajęć poświęconych kinematografii i kulturze audiowizualnej (m.in. lekcje muzealne i szkolenia dla nauczycieli).

Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie też gromadzić i prezentować dorobek polskich twórców filmowych. Oprócz rozbudowanego archiwum prowadzona będzie również dokumentacja relacji związanych z powstawaniem filmów w formie „historii mówionych” z rejestracją wideo (historia kina) lub reportażu z planu filmowego (najnowsze produkcje). Planowane jest też powołanie czasopisma naukowego.

Czy naprawdę było warto? Czy umowa na 50 lat dla nowej instytucji jest czymś racjonalnym? Co z zadaniami dla dotychczasowych instytutów dbających o przedsięwzięcia, które bierze na siebie nowe Centrum? Czy podobne umowy były podpisywane z innymi miastami, w których rządzą przedstawiciele PO? Co z umowami z prywatnymi instytucjami? Czekamy na wyniku audytu. A ocenę okresu i okoliczności, w których podpisano umowę na 50 lat pozostawiamy państwu.

fim

« poprzednia
12

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.