Ponoć pod koniec poprzedniej kadencji pod osłoną nocy zmieniono Regulamin Sejmu. Ponoć Marszałek Sejmu i jego zastępcy nic o tym nie wiedzą…

Obowiązujące w poprzedniej i obecnej kadencji Art. 184 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu (M.P. 1992 nr 26 poz. 185 z późn. zm.; link) brzmią:

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku dziennego i przebiegu posiedzenia.

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,

2) uchwalenie tajności posiedzenia,

3) zamknięcie listy mówców,

4) zamknięcie dyskusji,

5) przejście do porządku dziennego,

6) odesłanie do komisji,

7) głosowanie bez dyskusji,

8) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,

9) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,

10) ograniczenie czasu przemówień,

11) stwierdzenie quorum,

12) przeliczenie głosów.

Tymczasem w trakcie nocnej nowelizacji po ust. 3 dopisano nieznane Marszałkowi Sejmu ust. 3a, 3b oraz 3c w brzmieniu:

3a. Do wniosków formalnych obywatelskich zalicza się wnioski o:

1) zwołanie Konwentu Seniorów i przedyskutowanie ważnej rzeczy, [z tego punktu znowelizowanego Regulaminu Sejmu jako pierwszy skorzystał pos. Mariusz Witczak, 5 pos. Sejmu, 15 XII]

2) zwołanie Konwentu Seniorów i ustalenie działalności Sejmu w oparciu, [Mariusz Witczak, 5 pos., 16 XII]

3) niegłosowanie tego dzisiaj, [Robert Kropiwnicki, 1 pos., 18 XI]

4) zamknięcie tego posiedzenia Sejmu, zwołanie Konwentu Seniorów i rozpisanie nowego posiedzenia Sejmu, [Sławomir Neumann, 3 pos., 2 XII]

5) pisemne uzasadnienie przez marszałka, na jakiej podstawie mamy uczestniczyć w tym posiedzeniu, [Andrzej Halicki, 3 pos., 2 XII]

6) zachowywanie się tak, jak mówiła wiceprezes, [Krystyna Skowrońska, 2 pos., 25 XI]2 XII]

7) to, żeby pan marszałek zechciał odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, [Borys Budka, 5 pos., 16 XII]

8) to, aby te obrady były takie, o jakie walczyliśmy, [Henryka Krzywonos-Strycharska, 3 pos., 2 XII]

9) szacunek dla konstytucji, [Henryka Krzywonos-Strycharska, 3 pos., 2 XII] 10) dokonanie zmiany w Regulaminie Sejmu, [Mariusz Witczak, 5 pos., 15 XII] 10a) nie wiadomo co. [pos. Iwona Śledzińska-Katarasińska, 2 pos., 25 XI oraz Zbigniew Ajchler, Cezary Grabarczyk i Monika Wielichowska, 3 pos., 2 XII]

3b. Do wniosków formalnych nowoczesnych zalicza się wnioski o:

1) cofnięcie tych wszystkich spraw do komisji, [Joanna Scheuring-Wielgus, 3 pos., 2 XII]

2) odroczenie dyskusji do przyszłego posiedzenia Sejmu, [Kamila Gasiuk-Pihowicz, 1 pos., 19 XI]

3) zmianę prowadzącego obrady, [Jerzy Meysztowicz, 3 pos., 2 XII]

4) udzielenie odpowiedzi na piśmie, [Joanna Scheuring-Wielgus, 1 pos., 18 XI]

5) udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim państwie chcecie państwo żyć, [Krzysztof Mieszkowski, 3 pos., 2 XII]

6) trochę więcej przyzwoitości, [Witold Zembaczyński, 1 pos., 19 XI]

7) przerwę i zachęcenie wszystkich, szczególnie tych, którzy tutaj się śmieją, aby wyszli teraz przed Sejm, [Joanna Scheuring-Wielgus, 3 pos., 2 XII]

8) przestrzeganie regulaminu Sejmu. [Witold Zembaczyński, 1 pos., 19 XI]

3c. Do wniosków formalnych innych zalicza się wnioski o:

1) obradowanie w piątki tylko do godz. 12, [Janusz Sanocki, 1 pos., 12 XI]

2) zajęcie się pracą, [Paweł Kukiz, 5 pos., 16 XII]

3) wezwanie posłów Platformy do usunięcia elementów dekoracyjnych ze stanowisk i zakończenia szopki politycznej w sali sejmowej, [Robert Winnicki, 2 pos., 25 XI]

4) uczczenie pamięci ofiar minutą ciszy, [Andrzej Jaworski i Grzegorz Tobiszowski, 5 pos., 16 XII]

5) dość hipokryzji. [Zbigniew Sosnowski, 5 pos., 15 XII]