18 listopada we Wrocławiu, podczas antyimigracyjnej manifestacji, na oczach zgromadzonego tłumu spalona została kukła przedstawiająca Żyda. Palenie wizerunku człowieka musi być rozumiane jako symboliczny akt agresji wobec bliźniego, przez co jest radykalnym zerwaniem zarówno z konstytucyjną zasadą ochrony godności człowieka, jak i chrześcijańskim etosem naszego narodu.

Palenie kukły ludzkiej przebranej za Żyda, musi się kojarzyć z rasistowskimi zbrodniami niemieckimi dokonanymi na Żydach na okupowanym terytorium Polski w okresie II wojny światowej.

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że zachowania antysemickie trzeba całkowicie wyrugować z polskiego życia społecznego. Jak uczył św. Jan Paweł II „Antysemityzm, jak również wszelkie inne formy rasizmu, są ‘grzechem Przeciwko Bogu i ludzkości’ i jako takie muszą być odrzucone i potępione”.

Antysemityzm i rasizm są sprzeniewierzeniem się nauczaniu Kościoła, który współtworzy oblicze moralne narodu polskiego od blisko 1050 lat, zaprzeczeniem tradycji polskiej tolerancji oraz tradycji ruchu solidarnościowego.

Ten, kto pali kukły albo niszczy mury antysemickimi napisami, nie może być uważany za patriotę.

Warszawa, 25 listopada 2015

Dr hab. Dariusz Gawin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Roman Graczyk

Dr Dariusz Karłowicz, Teologia Polityczna

dr hab. Robert Klementowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr Jacek Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej

Robert Kostro, Muzeum Historii Polski

Dr Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych PAN

Prof. dr hab. Miłowit Kuniński, Ośrodek Myśli Politycznej

Dr Paweł Milcarek, Christianitas

Dr hab. Filip Musiał, Akademia Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, IH Uniwersytetu Jagiellońskiego, IH PAN

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Arkady Rzegocki, profesor UJ

Piotr Semka, publicysta „Do Rzeczy”

Dr hab. Zbigniew Stawrowski, Instytut Myśli Józefa Tischnera

Tomasz Terlikowski, publicysta, Telewizja Republika

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN Warszawa

Piotr Zaremba, publicysta, redaktor „W Sieci”

Prof. dr hab. Jan Żaryn, Senator RP

Andrzej Horubała, publicysta, redaktor „Do Rzeczy”

LISTA OSÓB, KTÓRE LIST POPIERAJĄ: (W tej sprawie prosimy o mejle na karnowskimichal@gmail.com, z tytułem LIST)

Jolanta Błaszczyk

Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Muzeum-Zamek w Łańcucie

Marcin Darmas, Uniwersytet Warszawski, Teologia Polityczna

Jan Andrzej Dąbrowski, Prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Tadeusz Doligalski

Marek J. Druzdzel

Marcin Fijołek

Robert Gołąb

Doktor Ryszard Jabłoński

Wojciech Jakóbik

Igor Janke, prezes Instytutu Wolności

Donata Kaduri

Michał Karnowski

Gabriel Kayzer, politolog, Prawica Rzeczypospolitej

Marcin Kędryna

Piotr Klimeczek, dr nauk medycznych

Jadwiga Kłapa - Zarecka, lekarz

Marcin Kosiorek, radny Rady Powiatu Łowickiego

Jacek Kozłowski

Eugeniusz Kroczak, Brzeg

Edward Kryściak, dyrektor Liceum Pijarów w Krakowie

Dariusz Lalak

Zygmunt Ledzion

Mirosław Lenart

Dr Cezary LUSIŃSKI

Jarosław T. Łożyński - Fundacja „Millenium Una Vivendi”.

Damian Małecki, TG „Sokół”

Waldemar Maszewski, Red. Naczelny Forum Polonijne Hamburga

Marek Mulica

Artur Nastkiewicz

Mirosława Olejarska

Marcin Rey

Dobrosław Rodziewicz, sekretarz redakcji „Forum Dziennikarzy” SDP

Edyta+Krzysztof Rosenkiewiczowie, Poznań

Agnieszka Rusocka-Malinowska

Hanna Sikorska

dr n.med Radosław Stepańczak

Robert Tekieli

Petros Tovmasyan - prezes Instytutu Pracy i Edukacji, Ormianin

Grzegorz Warchoł

Professor Anita Wasilewska, Stony Brook University, NY, USA

Karolina Wichowska

Aleksander Wierzejski

Sławomir Tomasz Wojtachnia