62 minuty expose Beaty Szydło! Premier przedstawiła priorytety na pierwsze 100 dni rządów. "Priorytetem mojego rządu będzie bezpieczeństwo Polaków!" RELACJA NA ŻYWO

PAP/Leszek Szymański
PAP/Leszek Szymański

Premier Beata Szydło wygłosi w środę expose. Jej wystąpienie ma potrwać półtorej godziny, następnie zostanie ogłoszona przerwa, by kluby mogły przygotować się do debaty. Wieczorem Sejm będzie głosować nad wnioskiem o wotum zaufania dla nowego rządu.

Zapraszamy na relację minuta po minucie z expose.

12:15. Marszałek Sejmu ogłasza przerwę w obradach do godziny 14:00.

12:14. Rzęsiste i długie brawa dla Beaty Szydło - poza politykami PO -, która podeszła do każdego z liderów klubów parlamentarnych.

12:13. Szefowa rządu kończy expose, mówiąc o trudnych warunkach na arenie międzynarodowej i wnioskach dla Sejmu.

W tych niepewnych czasach musimy być razem. Rząd PiS jest gotowy do pracy i porozumienia. Proszę państwa o merytoryczną współpracę - nie dla naszych ambicji i karier, ale dla Polaków. Polacy chcą dzisiaj współpracy i dialogu! Jestem pewna, że razem damy radę wyzwaniom, jakie stoją przed naszym krajem.

Jesteśmy wszyscy jedną, wielką, biało-czerwoną drużyną. Bardzo państwa proszę o wotum zaufania do rządu. Dziękuję.

12:11. Beata Szydło o „uczciwym podejściu” do deklaracji.

Trzeba na końcu kadencji powiedzieć, jaki stan państwa zostawia się Polakom. My taki audyt przeprowadzimy. Powiemy Polakom, jaka jest sytuacja polskiego państwa. To kwestia uczciwości - nie polityków Platformy, PiS, z ugrupowania pana Kukiza czy Petru, PSL. To jest kwestia odpowiedzialności nas wszystkich polityków przed Polakami i Polkami, którzy chcą wierzyć w uczciwość swojego państwa.

12:09. Szefowa rządu deklaruje współpracę z prezydentem w sprawie wsparcia polskich firm za granicą.

Polityka zagraniczna to także kontakty z Polonią. Będą prowadzone wszelkimi możliwymi kanałami: MSZ, Senat i Sejm. Chodzi o podtrzymywanie więzi u rodaków za granicą, ale i lepsze wykorzystywanie intelektualnego potencjału. Polska będzie chronić Polaków za granicą.

Obowiązkiem każdej władzy jest słuchać obywateli i im służyć. Do tego jesteśmy powołani - do służby, do tego, żeby rozwiązywać problemy naszych współobywateli. Ten program, o którym państwu powiedziałam napisali Polacy. Bo to oni powiedzieli nam o tych sprawach. Mówili pewnie i Wam. Warto, byśmy wszyscy zastanowili się, czy nie czas najwyższy, byśmy pochylili się nad sprawami Polaków.

12:07. Beata Szydło o solidarności w UE w kwestii uchodźców.

Nie można mówić o solidarności w eksporcie problemów, jakie stworzyły sobie niektóre państwa bez próby rozmowy z tymi państwami, które mają być obciążone. (…) Działalność obejmie inne rejony i kontynenty. Niezbędna będzie odbudowa zredukowanego przez poprzedników aparatu dyplomatycznego.

12:05. Fragment expose poświęcony polityce zagranicznej.

Polska będzie zachowywała się podmiotowo. Będziemy asertywni i będziemy sprzeciwiać się podziałom w UE. (…) Będziemy zabiegali o silną pozycję na arenie międzynarodowej. We współpracy z prezydentem Dudą nawiążemy zdecydowanie do polityki śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Cenimy to wszystko, co przynosi nam przynależność do UE, dlatego będziemy dążyć do przestrzegania zasad, które legły u zasad powstającej Europy.

12:03. Pani premier ocenia, że „rozważana jest” kwestia rozporządzeń premiera do poszczególnych ministrów.

Wreszcie i kwestia bezpieczeństwa.

W zakresie polityki zagranicznej i obronnej, będziemy się kierować trzema priorytetami. Po pierwsze bezpieczeństwo rozumiane klasycznie. Po drugie, bezpieczeństwo gospodarcze, szczególnie w sferze energetycznej i informatycznej. Po trzecie - uzyskanie właściwego statusu państwa na arenie międzynarodowej.

Nawiązując do kwestii bezpieczeństwa militarnego, Szydło podkreśla rolę odbudowy armii. Wymienia też kwestię bezpieczeństwa energetycznego i rolę węgla, a także kwestię dokończenia budowy gazoportu i rozważenia budowy drugiego.

12:01. Beata Szydło podnosi kwestię górnictwa.

Minister energii zajmie się tą sprawą w pierwszej kolejności.

Premier zwraca też uwagę na kwestię cyfryzacji państwa.

Skorzystamy z wzorów brytyjskich i amerykańskich, konsolidacja działań w jednym ręku. (…) Wreszcie podobne przesłanki odnoszą się do powołania Ministerstwa Gospodarki Morskiej, które obejmie także żeglugę śródlądową.

11:59. Szefowa rządu o roli Ministerstwa Rozwoju i „planie inwestycyjnym”, jaki ma PiS. Pada zapowiedź połączenia resortów gospodarki i rozwoju, a z czasem likwidacji Ministerstwa Skarbu.

Kolejną zmianą jest powołanie Ministerstwa Energii. Chodzi o zintegrowanie działań zmierzających do rzeczywistego przełomu.

11:58. Beata Szydło nawiązuje do wyroków na ludzi, „którzy walczyli z korupcją”.

Korupcja to jeden z najcięższych rodzajów przestępstw. Tutaj zmiany są niezbędne! Potrzebne są zmiany odnoszące się do procesu legislacyjnego, który trzeba zabezpieczyć przed wpływem lobbystów.

Szefowa rządu mówi też o procesie modernizacji służb mundurowych i koordynacji służb specjalnych.

11:57. Beata Szydło zwraca się do krzyczących polityków Platformy.

Zastanówcie się, czy nie jest wstydem dla państwa, że zabiera się rodzicom dzieci tylko dlatego, że rodzina ma niskie dochody. Czy to nie jest wstyd? (…) Wy tego nie chcecie dostrzec - my to widzimy i zmienimy to.

11:55. Szefowa rządu o niskim zaufaniu do sądów.

Wiem, że dla wielu państwa to rzecz niespotykana. Ale Polacy poruszają ten temat - to smutne, ale tak jest. Polacy często mówią, że polski system sprawiedliwości nie jest sprawiedliwy dla tych, którzy są słabsi, biedni, których nie stać na to, by mogli mieć wsparcie ze strony kancelarii adwokackich. Którzy uczciwie płacą podatki, ale być może przez nieuwagę nie dopełniają swoich zobowiązań i są srogo osądzani. To przypadki z życia.

11:54. Premier o wsparciu dla twórców kultury oraz roli sportu w życiu publicznym. Jest i fragment o mediach.

Większość z nich to media prywatne, na które władza nie powinna mieć wpływu. Szanujemy te zasady. Inaczej jest w przypadku mediów publicznych - będziemy kierować się przesłanką: obywatel ma prawo do rzetelnej i prawdziwej informacji!

Życie publiczne powinno być przejrzyste i transparentne. Dotyczy to także życia ludzi, którzy sprawują władzę. A może przede wszystkim tych ludzi. Media publiczne muszą dysponować środkami, które pozwolą na wypełnianie ich misji. Podkreślmy to jeszcze raz - misji!

11:52. Beata Szydło o wolności słowa na uczelni i „miejscem spotkania na otwartość”, a także o konieczności powstawania dzieł i filmów o polskich bohaterach

Nie wstydźmy się budować etosu polskich bohaterów! Pamiętajmy o nich zawsze!

11:50. Szefowa rządu o szkolnictwie wyższym - problemie „zamieniania naukowców w urzędników”.

Musimy to odwrócić. Naukowcy powinni mieć szansę, by kształcić młode pokolenia Polaków, by ich praca naukowa była wykorzystywana przez państwo, gospodarkę. Tego potrzebuje szkolnictwo wyższe, tym bardziej powinniśmy wspierać naukowców, wspierać ich i dążyć, by w wymiarze materialnym i organizacyjnym mieli godne warunki wypełniania swojej misji. Tak, to jest swojego rodzaju misja, na której budujemy podstawy naszego rozwoju i państwowości.

11:48. Beata Szydło o patriotyzmie, „wysokich wymaganiach wychowawczych” i odbudowie tożsamości.

Trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i klasycznego kanonu lektur. By polska młodzież była dobrze wykształcona i mogła spełniać ambicje, które każdy młody człowiek sobie stawia.

11:47. Pani premier mówi o roli szkolnictwa zawodowego.

11:45. Szydło podkreśla konieczność zwiększenia roli nauczyciela i rodzica.

Jednym z pierwszą decyzji szefowej MEN będzie zlikwidowanie tzw. godzin karcianych. Ogromnym problemem polskiej szkoły, podobnie jak służby zdrowia, jest biurokratyzacja. Odbiurokratyzujemy polską szkołę! Polska szkoła ma uczyć, a polscy nauczyciele mają mieć godne warunki, by kształcić młodych Polaków.

11:43. Szefowa rządu mówi o skuteczniejszym egzekwowaniu podatków VAT. Jest także wątek oświaty i edukacji.

Należy powiedzieć o wprowadzonym wbrew woli rodziców obowiązku szkolnym dla sześciolatków. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To rodzice będą decydowali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat 6 czy 7. Przeprowadzimy tę zmianę w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

Szydło zapowiada też stopniowy powrót do ośmioklasowej podstawówki i 4 lat liceum. Premier zwraca się do nauczycieli.

Proszę się nie obawiać - naszym nadrzędnym celem będzie wykorzystanie państwa doświadczenia. Zmiany będą miały charakter ewolucyjny.

11:41. Beata Szydło o łamanych regułach przyzwoitości, „w sprawie, która służy obsłudze wsi”.

Dochodziło do różnych nadużyć, na których korzystały jednostki, a traciły tysiące. Skończymy z tym. (…) Wiemy, skąd pozyskać środki na realizację tych planów.

Premier zapowiada autopoprawkę budżetu na 2016 rok, by zrealizować projekt „500 złotych na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach od pierwszego”.

Szydło zapowiada wprowadzenie podatków bankowych i od sklepów wielkopowierzchniowych.

11:40. Premier Szydło podkreśla kwestię wyrównywania unijnych dopłat dla rolników.

Jesteśmy przeciwko „zwijaniu państwa” - znikania szkół, połączeń, bibliotek. Proces ten musi być powstrzymany! (…) Zatrzymany, a w wielu wypadkach odwrócony. Nie nastąpi to z dnia na dzień, ale to ma być powrót państwa na wieś i do małych miejscowości.

11:38. Beata Szydło wymienia wyzwania dla poszczególnych rejonów kraju, między innymi Śląska i Łodzi.

Nie trzeba się bać podejmowania trudnych decyzji. Po drugie - polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza. W centrum jest słowo wyrównywanie - poziomu życia i szans. Dla polskich rolników mamy dwa konkretne projekty, które wprowadzimy w ciągu 100 dni rządów.

Pierwszy z nich dotyczy ubezpieczeń rolniczych, a drugi o ochronę polskiej ziemi.

11:36. Premier o problemie niskich emerytur i rozwoju kraju.

W dłuższej perspektywie czeka nas debata o systemie emerytalnym. Będziemy pytać obywateli we wszystkich ważnych dla nich sprawach.

Rozwój kraju nie może być skoncentrowany na kilku metropoliach. (…) Wrócimy do polityki zrównoważonego rozwoju. Muszę tu wspomnieć o jeszcze jednej sprawie: są w Polsce miejsca, o których można powiedzieć, że stanowią społeczne wyzwanie. Chcemy na nie odpowiedzieć w ramach naszego programu gospodarczego.

Szydło o rewitalizacji gospodarczej i mieszkaniowej tych regionów.

Chcemy, by równe szanse mieli wszyscy, niezależnie od tego gdzie mieszkają. By każdy miał równe szanse, bez względu na to, czy mieszka na terenach poPGR-owskich czy w Warszawie.

11:35. Beata Szydło mówi o programie budowy gabinetów stomatologicznych w szkołach.

CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNEJ STRONIE.

123
następna strona »
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...