Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe Polakom zatrudnionym w Watykanie. Uroczystość została poprzedzona odśpiewaniem hymnu narodowego Polski oraz krótkim przemówieniem ambasadora RP w Watykanie.

Poniżej treść wystąpienia polskiej głowy państwa:

Bardzo mocno dziękuję - chciałem to wysłać w kierunku wszystkich, którzy zgromadzili się tu dzisiaj. To specyficzne i charakterystyczne miejsce dla Towarzystwa Jezusowego i dla Polski. To miejsce, które będzie odgrywało niezwykle istotną rolę dla naszego kraju i dla naszych rodaków, bo wszyscy - nie mam żadnych wątpliwości - mamy na sercu służbę ludziom, naszym rodakom  i ojczyźnie. Ogromnie za te wszystkie lata służby dziękuję. Różnej służby - dosłownej, dla polskiego państwa, duchowej, ale i pomocy w trudnych czasach, gdy Polska nie byłą państwem suwerennym i gdy dominował nad nami Związek Radziecki. Gdy sprawy religii i wolności w ogóle były tym, czego Polakom brakowało i o co Polacy tak mocno walczyli. Zawsze znajdowali wsparcie w Stolicy Apostolskiej - najsilniejsze wtedy, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadł Polak, dziś św. Jan Paweł II. Wielu z państwa towarzyszyło mu w jego pracy, wspierało go, ale w tamtym czasie wspierało także polskie sprawy i sprawy Polaków.

Muszę powiedzieć, że zachowałem sobie zdjęcie, które ma dla mnie niezwykły wymiar historyczny - o wielkiej polityce tamtych czasów, gdy kulminacyjny był moment walki o odzyskanie wolności. To zdjęcie rozmawiającego Jana Pawła II z Ronaldem Reaganem. Tych dwóch ludzi zmieniło bieg historii i doprowadziło nas do Polski, w której dziś żyjemy. Polski, która nie jest doskonała, ale która uczyniła wielkie kroki i zbliża się, wierzę, że szybciej będzie się zbliżała do grona państw, gdzie żyje się zamożnie, gdzie jest prawdziwa wolność i demokracja, gdzie ludzie rozumieją demokrację i wiedzą, jak bardzo trzeba walczyć, by ją zachować. Demokracja i wolność nie są dane na zawsze.

Ważne jest także to, by zachować kręgosłup moralny, jeśli chodzi o nieprzekraczanie granicy wolności. To wielka rola duchowych pasterzy - to z jednej strony zadanie sprawujących władzę, ale z drugiej i wielka rola tych, którzy są duchowymi pasterzami. Duchowe pasterzowanie było i będzie rolą ludzi Kościoła dla tych, którzy są chrześcijanami, katolikami. Tę rolę księża zebranio tutaj w znamienity sposób odgrywają. Chylę tutaj głowę przed JE ks. abp Szczepanem Wesołym, który przez tyle lat zajmował się sprawami Polaków na całym świecie. Ogromnie za to - w imieniu RP - dziękuję.

Dziś o suwerenną Polskę nie musimy walczyć, ale musimy o nią zabiegać - by ta suwerenność była zachowana, byśmy o niej pamiętali. W tym wszystkim jest kwestia kręgosłupa moralnego i to odgrywa niezwykle ważną rolę - pozwala rozumieć istotę wolności i suwerenności. To także nasza rola w Europie - do czego nawołuje ojciec Święty Franciszek. By Europa byłą solidarna w dobru, by Europa była bardziej humanitarna i humanistyczna. By nie kierować się wyłącznie zyskiem, by to nie był podstawowy element funkcjonowania Europy i UE. Ścieranie się tych interesów, które mają wymiar materialny - w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek i jednostka - także ten, któremu ciężej się żyje - stąd tak wielki nacisk na kwestie miłosierdzia i pomocy - musimy o tym pamiętać. Nie wolno pozbawić pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Tego w Polsce nie trzeba tłumaczyć. Ogromnie jestem wdzięczny za te wszystkie lata pracy - mówię to dzisiaj z przywilejem danym mi przez Polaków, że mogę to mówić w imieniu Rzeczypospolitej.

Pięknie zabrzmiały tu słowa naszego hymnu - stoimy w polskiej placówce, która stoi na ziemi włoskiej. Stąd przez lata płynęło do Polski wiele dobra - niech to dobro płynie nadal. Proszę o dalszą służbę, proszę o dalszą wyrozumiałość wobec naszych rodaków, którzy mają różne potrzeby i oczekiwania. Tak jak wszyscy państwo - nie tylko księża, ale i inni zgromadzeni - te potrzeby realizowaliście. Tak proszę, by każdy na swój sposób służył nadal. Dziękuję.

ZOBACZ ZDJĘCIA:

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

CZYTAJ TAKŻE: KORESPONDENCJA Z WATYKANU. Para Prezydencka przy grobie św. Jana Pawła II, mocna homilia abp. Zimowskiego i setki Polaków witających z entuzjazmem głowę państwa. [ZDJĘCIA]

W imieniu odznaczonych głos zabrał ks. kard. Stanisław Ryłko.

PEŁNA LISTA ODZNACZONYCH:

ks. Kard. Stanisław Ryłko - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

ks. Abp Zygmunt Zimowski - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

ks. abp Antoni Stankiewicz – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

ks. Sławomir Oder - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

ks. Jan Główczyk - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

o. Marek Inglot - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Dorota Swat-Neglie - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

ks. Tomasz Trafny - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

ks. Piotr Bajor - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ks. Bogdan Sewerynik - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ks. Sławomir Śledziewski - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Marcin Fijołek z Watykanu


Ciekawa i bardzo pouczająca lektura. Papież Franciszek:”Prawdziwa władza jest służbą”. Tę wyjątkową książkę można kupić w naszej portalowej księgarni „wSklepiku.pl”.