1. Prezydent, na którego liczyli, niestety przejechał na pasach zakonnicę w ciąży i zapisał się trwale w podręcznikach porażki. Zresztą dostał już angaż na wykłady akademickie z przedmiotu „Praktyka polityczna Bronisława Komorowskiego - studium nieudacznictwa i klęski”.

Na większość parlamentarną też już nie liczą, właśnie przestają się na nią gonić ostatnie muchy. Nawet sama Mucha nie wierzy już w zwycięstwo. Został tylko on, Trybunał Konstytucyjny.

2. Ile może Trybunał, najlepiej pokazuje niedawna historia z ubojem rytualnym. Trybunał orzekł, że rzeźnia jest świątynią praktyk religijnych, zwłaszcza jednej religii, w związku z czym ubój zwierząt w polskich rzeźniach powinien się odbywać według metod wymaganych przez rabina. Trybunał locuta, causa finita i co mu kto zrobi?

Tak, Trybunał Konstytucyjny może wszystko…

3. Myślę, że głównym zadaniem twierdzy „Trybunał”, po 25 października, będzie obrona obecnego wymiaru niesprawiedliwości, do którego zaufanie, według ostatnich badań, deklaruje 25 procent społeczeństwa.

Skoro Trybunał może decydować o zasadach ubijania bydła w rzeźni, to co dopiero w sprawach funkcjonowania sądów czy prokuratury. I zaraz się dowiemy, że planowane przez Prawo i Sprawiedliwość połączenie prokuratury z Ministerstwem Sprawiedliwości jest niezgodne z konstytucją, bo tamto i owamto.

Niekonstytucyjne okaże się wprowadzenie apelacji nadzwyczajnej ministra sprawiedliwości, bo to wpływ władzy wykonawczej na sądowniczą, a krzywdy ludzkie okażą się bez znaczenia.

Za niekonstytucyjne uznane zostaną próby rozbicia rodzinnych klanów sędziowskich czy wprowadzenie dłuższych okresów przedawnienia ścigania sędziowski przewinień dyscyplinarnych.

PiS wprowadzi jawność oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów, jako narzędzie przeciw korupcji – Trybunał w trymiga uzna, że to niezgodna z konstytucja ingerencja w niezawisłość. Zwiększymy udział ławników w postępowaniach sadowych – też będzie źle. Wprowadzimy nagrywanie rozpraw sądowych – tez niedobrze.

Twierdza Trybunał nie pozwoli zrobić nic, co naruszałoby dotychczasowy układ zamknięty tak zwanej umownie sprawiedliwości.

4. Trybunał zapewne zablokuje też inne reformy. Podważy obniżenie wieku emerytalnego. Zablokuje likwidację gimnazjów. Sprzeciwi się finansowaniu służby zdrowia z budżetu. Zakwestionuje zakaz sprzedaży ziemi osobom niebędącym rolnikami. Wysadzi w powietrze przepisy o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za korupcję i przestępczość zorganizowaną. A potem oskarży się PiS, że nie dotrzymuje zobowiązań przedwyborczych.

5. To dlatego w twierdzy „Trybunał” trwa pospieszna wymiana załogi i umacniane są szańce. Jak to mówił Wołodyjowski o twierdzy kamienieckiej? - to i nawet z kupy gruzów bronić się będziem! Z kupy gruzów… a może raczej z kamieni kupy…

PS. 25 października prosimy o większość konstytucyjną. Koniecznie…