Jako Poseł na Sejm RP, a także wnuk Czesława Żalka, odznaczonego medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, czuję się oburzony słowami J. T. Grossa, który stwierdził, że w czasie wojny „Polacy zamordowali więcej Żydów niż Niemców”. W związku z tym, w dniu dzisiejszym, skierowałem do Prokuratury Generalnej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 133 k.k. (znieważenie Narodu Polskiego).

Treść pisma poniżej:

Szanowny Panie Prokuratorze,

jako Poseł na Sejm RP, a także wnuk Czesława Żalka, odznaczonego medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, w trosce o dobre imię Narodu Polskiego, czuję się zobowiązany poinformować Pana Prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 133 Kodeksu karnego przez Jana Tomasza Grossa, który w tekście dla Project Syndicate, opublikowanym przez internetowe wydanie niemieckiego dziennika „Die Welt” stwierdził, że:

Polacy, którzy zasłużenie są dumni z oporu ich społeczeństwa wobec nazistów, faktycznie zamordowali w czasie wojny więcej Żydów niż Niemców”.

Jednocześnie autor nie przedstawił na poparcie swojej tezy żadnych dowodów natury historycznej. Oskarżenia te nie tylko są bezpodstawne, ale również absurdalne. Gdyby prawdą było to co napisał J. T. Gross, oznaczałoby to, że Polacy w okresie II wojny światowej walczyli nie z nazistowskim okupantem, lecz z Żydami, de facto współobywatelami Rzeczpospolitej.

Dodatkowo, J. T. Gross, pisząc w artykule o „nazistowskiej przeszłości Polski” oraz o tym jakoby polscy katolicy „nie znajdowali w sobie zbyt wiele współczucia dla losu ostatecznych ofiar nazizmu” w niedwuznaczny sposób obarcza Polaków odpowiedzialnością za Holocaust.

W mojej ocenie, bezpodstawne oskarżenia o masowe mordowanie Żydów przez Polaków, sformułowane na łamach prasy o zasięgu międzynarodowym, mogą stanowić publiczne znieważenie Narodu Polskiego, o którym mowa w art. 133 Kodeksu karnego, w związku z czym zwracam się do Pana Prokuratora z prośbą o analizę przedmiotowej sprawy i podjęcie stosownych działań.

Łączę wyrazy szacunku,

/-/ Jacek Żalek