Obchodzony 9 września  Światowy Dzień FAS ma na celu uwrażliwienie na konsekwencje związane ze spożywaniem alkoholu w ciąży. Z ideą ustanowienia Dnia Świadomości o FAS wystąpili rodzice niepełnosprawnych dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym, aby zwrócić uwagę na problem FAS na świecie. Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że w Polsce rodzi się 3 dzieci z pełnoobjawowym FAS na 1000 żywo urodzonych. Dzieci z mniej nasilonymi uszkodzeniami poalkoholowymi jest znacznie więcej. Skutkiem działania alkoholu na rozwijający się płód może być poronienie, urodzenie martwego dziecka, przedwczesny poród, płodowy zespół alkoholowy – FAS oraz inne zaburzenia poalkoholowe. FAS to zespół zaburzeń rozwojowych występujący u osób, których matki spożywały alkohol w ciąży. U tych osób stwierdza się: niedobór wzrostu i wagi ciała, mały obwód głowy, wady w budowie twarzy, uszkodzenie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu. FAS jest nieuleczalny, a więc występuje u dzieci i dorosłych. Można jedynie, dzięki kompleksowej pomocy różnych specjalistów, pomóc osobom nim dotkniętym w lepszym funkcjonowaniu. FAS to jedyne zaburzenie rozwojowe, którego można całkowicie uniknąć stosując abstynencję w ciąży.

W Gdańsku dzięki aktywności organizacji pozarządowych już od kilku lat obchodzony jest Światowy Dzień FAS, uświadamiając mieszkańcom miasta jak ważne jest powstrzymanie się od picia alkoholu w czasie ciąży.

Tegoroczne gdańskie obchody Światowego Dnia FAS w Gdańsku to wydarzenie w którym wzięły udział dzieci, ich opiekunowie, wolontariusze i przechodnie. Wypuścili oni do nieba - specjalnie na ten cel przygotowane latawce, jako symbol dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym, które jeśli są profesjonalnie prowadzone mogą się lepiej rozwijać.